ICONIP 2009 : 16th International Conference on Neural Information Processing
Bangkok, Thailand, December 1-5, 2009


Click for Bangkok, Thailand Forecast

Bangkok, Thailand

Program Committee

Shigeo Abe
Sabri Arik
Siu Yeung Cho
Doo-Hyun Choi
Seungjin Choi
Yoonsuck Choe
Tommy W.S. Chow
Fu Lai Chung
Andrzej Cichocki
Kenji Doya
Ke-Lin Du
Tom Gedeon
Kaizhu Huang
Masumi Ishikawa
Daijin Kim
Sungshin Kim
Seong Kong
Takio Kurita
James Tin-Yau Kwok
Seong-Whan Lee
Soo-Young Lee
Yun-Jung Lee
Frank Leung
Chunshien Li
Bao-Liang Lu
Bob McKay
Takashi Morie
Takashi Omori
Toshiaki Omori
Seiichi Ozawa
Nikhil R. Pal
Shaoning Pang
Hyeyoung Park
Jagath C. Rajapakse
Naoyuki Sato
John Sum
Dianhui Wang
Young-Gul Won
Hau San Wong
Zenglin Xu
Haixuan Yang
Zhirong Yang
Byoung-Ju Yun
Zhigang Zeng
Kun Zhang
Liming Zhang

 


ICONIP 2009 Contact

TEL : +66-2470-9834
FAX : +66-2872-7145

Email